Bert Bevers stelde voor  Ballustrada het portfolio Dichters uit West-Vlaanderen samen,  27ste jaargang, nummer 1-2, Middelburg, juni 2013.