Dit is een overzicht van de belangrijkste publicaties van Bert Bevers sedert 2005 in bloemlezingen, bundels en tijdschriften. De gedichten die hij bijdroeg en –draagt aan de digitale tijdschriften Stroom, KEMP=MAG , TZUM en Versindaba zijn hierin niet opgenomen.
Voor informatie over publicaties vóór 2007 zie:
http://www.bertbevers.com/verspreide%20publicaties/vp.htm
en de website www.bertbevers.com