Doelman in vlucht in Ook wij waren winnaars – sportgedichten uit Nederland en Vlaanderen, samengesteld door Pascal Delheye en Willie Verhegghe, uitgegeven door Poëziecentrum, Gent en De Geus, Breda, 2005.