GeelZucht III, gedichten over de Tour de France 2012 door Yella Arnouts, Bert Bevers, Patrick Cornillie, Frank Pollet en Willie Verhegghe, Uitgeverij De Letterloods, Puyvelde, 2012.