Uitgebreid essay over de poëzie van Bert Bevers door Thierry Deleu, die in Dichters dromen lucide – Essays over poëzie zijn licht laat schijnen over het werk van verder onder meer Philippe Cailliau, Job Degenaar, Christine D’haen, Xavier Roelens en Peter Theunynck.