Voorspel in De Erik Heyman Triptieken, Aalsters Literair Bontgenootschap, Aalst, 2011.