Meerdere gedichten, die eerder verschenen op www.geelzucht.wordpress.com, plus van iedere dichter een speciaal voor GeelZucht IV geschreven vers: Bert Bevers, Fleur De Meyer, Frank Pollet, Miel Vanstreels en Willie Verhegghe. Een uitgave van De Letterloods, Puyvelde, augustus 2013.