Richard Foqué schreef een doorwrochte beschouwing over Bert Bevers’ Eigen terrein voor de Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie. Antwerpen, Donderdag 22 mei 2014.
http://mededelingen.over-blog.com/article-richard-foque-het-eigen-terrein-van-dichter-bert-bevers-123693775.html