Voor aanvang van de poëziewandeling Dichter bij beeld werd op het bordes van het kasteeltje van Middelheim een tableau de la troupe gemaakt. Achteraan van links naar rechts Micheline Paredis (voorzitter uitvoerend comité VZW Middelheimpromotors), Frank De Vos, Paul Peeters (penningmeester VZW Middelheimpromotors), Guy Commerman, Bart Stouten, Roger Nupie, Marc Tritsmans, Lies Van Gasse, Roger Quadvlieg (lid uitvoerend comité VZW Middelheimpromotors), Guy van Hoof, Vincent Breugelmans (lid uitvoerend comité VZW Middelheimpromotors), Tony Rombouts, Peter Holvoet-Hanssen, Richard Foqué en Sara Weyns (directeur Middelheimmuseum). Vooraan van links naar rechts Bert Bevers, Tin Vankerkom, Sylvie Marie, Albert Hagenaars en Marleen De Crée. Wilrijk, zaterdag 21 juni 2014.  (foto Geertje Hoefnagels)
http://www.poeziecentrum.be/nieuws/21-juni-2014-dichter-bij-beeld-middelheim