Samen met Patrick Cornillie, Fleur De Meyer, Frank Pollet en Paul Rigolle vormde Bert Bevers de ploeg van GeelZucht V, die de Tour de France 2014 dagelijks van een vers gedicht voorzag.
De resultaten, oorspronkelijk op de GeelZucht-blog (http://geelzucht.weebly.com/) geplaatst, verschenen ook deze keer in boekvorm. GeelZucht V werd uitgegeven door De Letterloods in Puyvelde. Zomer 2014.