Dit is een overzicht van de belangrijkste publicaties van Bert Bevers sedert 2005 in bloemlezingen, bundels en tijdschriften.
Behalve op papier publiceert Bert Bevers ook regelmatig op het internet. Hij werkt regelmatig mee aan e-zines als Fleurs du mal en Versindaba, alsmede aan onder meer De Contrabas, De Brakke Hond, Krakatau en TZUM. Een paar links ter illustratie:
Voor informatie over publicaties vóór 2007 zie:
http://www.bertbevers.com/verspreide%20publicaties/vp.htm
en de website www.bertbevers.com

Meesterrecensent Albert Hagenaars besteedt in De Verborgen Hoek uitgebreid aandacht aan Nederzettingen, en de verhouding daarvan tot eerder werk. Bergen op Zoom, juni 2019.

Op Suara suara dari utara – Puisi Belanda di Bahasa Indonesia / Nederlandstalige poëzie in het Indonesisch verscheen Penyair berpikir. Dat is de Indonesische vertaling, van Siti Wahyuningsih en Albert Hagenaars, van het vers De dichter peinst. Dempet, juni 2019.

In nummer 40 van De Vallei, het digitale literaire magazine van François Vermeulen, staan Bert Bevers’ Notities uit een lange droom. Die droeg hij bij op verzoek van samensteller Philippe Cailliau die ook Jana Arns, Alain Delmotte, René Hooyberghs, Frank Pollet, Paul Rigolle, Marc Van Tongele en Herlinda Vekemans inviteerde. Antwerpen, juni 2019.

In nummer 2-3 van de 33ste jaargang van het Zeeuwse literaire tijdschrift Ballustrada verscheen Gouy, een gedicht dat Bert Bevers schreef na een bezoek aan de bron van de Schelde. Terneuzen, mei 2019.

In de catalogus Een landgoed vol kunst die uitkwam ter begeleiding van de Enghuizer Dialogen 2019 verschenen van Bert Bevers een kwatrijn als onderdeel van de Poëziecarrousel alsmede het vers Nimmer schor is de maan. Het Web, Doetinchem, mei 2019.

Aan Fleurs du mal werd Selfie – van Gerrit Achterberg toegevoegd. Uit Met een godverlaten knars, de recensie van Peter J.R. Vermaat over Je tikt er tegen en het zingt in Poëziepuntgl: “Bert Bevers maakt in zijn gedicht Selfie gebruik van een andere kwaliteit van Achterbergs gedichten, namelijk de viervoetige jambe die regel voor regel ook als een soort spreuk, of zo je wilt bezwering, te gebruiken is. Bevers maakt van acht regels uit acht Achterberg-gedichten (deze getal-woordsymboliek had de dichter doen glimlachen) een geheel nieuw gedicht.” Tilburg, 25 april 2019.


Op het Landgoed Enghuizen is Een cadavre exquis te vinden, de poëziecarrousel die kunstenaar Jan Opdam maakte met gedichten van het collectief De Omsmeders. De laatste regel van ieder kwatrijn werd de eerste van het volgende en zo verder. Met bijdragen van onder meer Margót Veldhuizen, Bert Bevers, Ankh Gussinklo, Bert Scheuter, Hans Mellendijk en Wim van Til. Hummelo, april 2019.

In Brabant Cultureel twee gedichten over wijlen Pina Bausch: dans vir jou teregstelling van Carina van der Walt en Wuppertaler vademecum van Bert Bevers. ’s-Hertogenbosch, 14 april 2019.

Het literair magazine Fleurs du mal bracht als eerbetoon aan de op 25 maart 2019 overleden componist, tekstschrijver en zanger Scott Walker de cyclus Tilt die Bert Bevers bij Walkers gelijknamige album schreef. Tilburg, maart 2019.


Het vierluik logen, geschreven bij het spelen met de ondertitels van Tom Tykwers Cloud Atlas, werd toegevoegd aan Afzonderingen. Antwerpen, maart 2019.

Versindaba publiceerde de gedichten Doorlopende beweging en Terugwerkende kracht. Stellenbosch, februari 2019.
&


De schaal van Digther bracht Al het grommen ging rookwaarts, aantekeningen die Paul Rigolle maakte: ‘In Nederzettingen zet Bert Bevers een wereld neer die tezelfdertijd bevreemdend en toch vertrouwd aan doet. Nederzettingen is niet bepaald zijn meest toegankelijke bundel en verdient meerdere lezingen maar ook hier is en blijft Bert Bevers zijn eigenste zelf. Een dichter met een eigen stem die in een beslist en particulier taalarsenaal bundel na bundel aan zijn eigen talige wereld werkt. Elke bundel van Bert Bevers is een op zijn taalmaat geplooide constructie, een bouwwerk dat opgetrokken wordt. Elk gedicht een afbakening van de fysieke én mentale ruimte. Als een nederzetting in de taal.’ Klik voor de volledige recensie:


Brabant Cultureel ruimt plaats in voor een mooie bespreking van Nederzettingen door JACE van den Ven. Tilburg, 22 januari 2019.

Peter J.R. Vermaat schreef in een ander tijdschrift, Poëziepunt Gelderland, al eens over poëzie van Bert Bevers:


Peter J.R. Vermaat bespreekt Nederzettingen in Meander Magazine. Met name over de titelreeks is hij te spreken. Nadat hij het slotvers daarvan heeft geciteerd klinkt het: ‘Met wat dan begint, is het voorafgaande meteen afgelopen. We weten hoe het gegaan is, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd schreeuwt zo’n abrupt einde om een vervolg, om een duiding in taal. De dichter laat de lezer achter met honger naar meer. Dat mag een prestatie heten qua compositie. [….] Ook de taal heeft een kwaliteit: die van klank. Veelvuldig terugkerende klinkers en medeklinkers maken de verzen krachtig in de mond.’ Zutphen, 18 januari 2019.


Onder auspiciën van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen ter gelegenheid van Gedichtendag in literair café Den Hopsack aan de Grote Pieter Potstraat 24 in Antwerpen Hopsakee in Den Hopsack – Negen genegen Dichters met Fatena Al Ghorra, Ruth Lasters, Anne Meerbergen, Leen Pil, Bert Bevers, Frans August Brocatus, Frank Decerf en René Hooyberghs, en voorstelling van Verhalen van de zandloper van de op 10 januari op 80-jarige leeftijd overleden dichter Guy Commerman. Die bundel, die Guy zelf nog in handen heeft gehad, verscheen postuum bij Uitgeverij Kleinood & Grootzeer. Muzikale omlijsting: pianist Mark Clement, presentatie: Roger Nupie. Donderdag 31 januari 2019.

Op de website voor kunst en literatuur Fleurs du mal verscheen het gedicht Boodschapper. Tilburg, 1 januari 2019:

Een mooie bespreking van Nederzettingen door Richard Foqué verscheen in De Boekhouding, de recensierubriek van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen. Antwerpen, december 2018:

Ook in Bergen op Zoom aandacht voor Nederzettingen, op de website BoZ in Beeld meer bepaald:

In nummer 75 van het VAT (het Vrijzinnig Antwerps Tijdschrift) verscheen onder de hoofding Door de grens van de tijd van de hand van Erick Kila reeds een fijn artikel over mijn nieuwe bundel Nederzettingen. Antwerpen, november 2018. Zie de bladzijden 16 en 17:Na In de buurt van de wereld, Uit de herinneringen van een souffleur en Arrondissementen is Nederzettingen Bert Bevers’ vierde bundel bij Uitgeverij Kleinood & Grootzeer. Bergen op Zoom, november 2018.


Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag verscheen van Richard Foqué Alleen maar later, een ruime keuze uit zijn oeuvre. Bert Bevers tekende voor de samenstelling daarvan. Het boek, nummer 18 in de Parnassusreeks van Uitgeverij P, kreeg een inleiding van Antoon Van den Braembussche en een nawoord van Pierre-Jean Brassac. Leuven, 20 oktober 2018.

Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Victor Vroomkoning vroeg Wim van Til, directeur van het Poëziecentrum Nederland, een aantal collega-dichters van de jubilaris om een poëtische bijdrage voor Vloedlijn 80, een Liber amicorum. Daarvoor schreef Bert Bevers Selfie, VXXX. Uitgeverij Vliedorp, Houwerzijl, 6 oktober 2018.

De redactie van het literaire magazine voor Nederlandstalige poëzie Meander vroeg Bert Bevers om een bijdrage. Zutphen, zaterdag 29 september 2018.

De Dagboeknotities van een eerstgeborene beleefden hun première op Versindaba. Stellenbosch, woensdag 15 augustus 2018.

In het tweede nummer van het literaire magazine G., de opvolger van Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, verscheen van Bert Bevers het gedicht Mijn broertje vliegt. Dat schreef hij op verzoek van gastredacteuren Jacoline Vlaander en Peter Vullers die voor deze uitgave het portfolio Golflengte van het geheugen samenstelden.

Mijn broertje vliegt ontstond bij het hierbij afgebeelde schilderij van Peter Bevers. Antwerpen, augustus 2018.

In het kader van het 350-jarig bestaan van de Achterhoek plaatste Hans Mellendijk op zijn blog Bert Bevers’ Achterhoek dat geschreven werd bij dit wonderschone gewest. Varsseveld, 9 juli 2018.

Hrothiland Bairhteins, Tom De Herdt en J.G. Quak vertaalden Bert Bevers’ gedicht Overvloed naar het Gotisch. Dat een verdwenen taal nog klinken kan bewijst deze opname van Ufarassus door Eric Kingsepp: https://youtu.be/J9_lV1b2quA

In nummer 2 van de 25ste jaargang van het Vlaams-Nederlandse literair-cultureel tijdschrift Schoon Schip verscheen een vraaggesprek dat Hannie Rouweler had met Bert Bevers. Assen, juni 2018.Geen wetten en regels meer schreef Bert Bevers bij de film Donny Darko van Richard Kelly. Verschenen op Digther. Diksmuide, zondag 3 juni 2018.

Spelend met de ondertiteling van Lore van Cate Shortland ontstond Windmolentjes bij oma dat op Digther het licht zag. Diksmuide, zaterdag 2 juni 2018.


Voor de 23ste aflevering van Laaglandse Poëzie, door Job Degenaar rond het themaDe stad samengesteld voor nummer 32-1/2 van het literaire tijdschriftBallustrada, schreef Bert Bevers – over Verona – Impromptu aan de Adige. Andere dichters in deze aflevering: Jana Beranová, Dien L. de Boer, Cees van Ede, J.H. van Geemert, Ruben van Gogh, Albert Hagenaars, Hester Knibbe, Dirk Kroon, Pieter A. Kuyk, Liesbeth Lagemaat, Gerry van der Linden, Willem Jan Otten, Alexis de Roode en L.F. Rosen. Voor Laaglandse Poëzie stelde Bert Bevers zelf al afleveringen samen met werk van dichters uit de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en Noord-Brabant. Terneuzen, mei 2018.In de door Kees Godefrooij samengestelde bloemlezing Als ik jou eenmaal verlies/Einmal wenn ich dich verlier, met door Rainer Maria Rilke geïnspireerde poëzie, verscheen van Bert Bevers Aan het klavier, dat voor deze uitgave ook naar het Duits werd vertaald door Janet Blanken. Uitgave Stichting Spleen, Amsterdam, april 2018.

Voor de Enghuizer Dialogen 2018 en de Kunstroute op het Achterhoekse landgoed schreef Bert Bevers de gedichten Teloorgang en Zachtjes in mistige schemer. Beide verschenen in de catalogus die bij deze gelegenheid het licht zag. Het Web, Doetinchem, maart 2018.

Op Fleurs du mal – Magazine for art and literature verscheen van Bert Bevers, het eerder (in 2001) bij De Vrije Domburger gepubliceerde, gedicht Domburg. Tilburg, 12 maart 2018.

Regelmatig schrijft Bert Bevers gedichten bij het spelen met ondertitels, zoals met die van Twin Peaks – The Return van David Lynch. Het resultaat, Huiswaarts, werd welkom geheten door de redactie van Versindaba. Stellenbosch, 9 februari 2018.


Voor de bloemlezing OverBuren – Poëzie tussen de grenspalen 269 en 369verzamelde Bert Bevers gedichten over alle dorpen, gehuchten, nederzettingen en stadjes op de grens tussen West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen. Met bijdragen van onder meer Will van Broekhoven, Hendrik Carette, Patrick Cornillie, Christina Guirlande, Albert Hagenaars, Frederik Lucien De Laere, Daam Noppe, Willem Persoon, Frank Pollet, Rico Van De Janckenberg en Maria Vandemelanen. HVT, Terneuzen, december 2017.
&
&


Ter gelegenheid van de jaarwisseling 2017/2018 maakten Ron Scherpenisse (tekeningen en ontwerp) en Bert Bevers (gedicht) voor Bob Bakker Makelaardij het boekje Ergens langer. Bergen op Zoom, december 2017.
Op het internetmagazine Fleurs du mal verscheen van Bert Bevers het gedicht Lammersneeuw. Tilburg, 29 november 2017: http://fleursdumal.nl/mag/bert-bevers-lammersneeuw
Voor de afdeling Laaglandse Poëzie van het literaire tijdschrift Ballustrada (nummer 3/4 van de 31ste jaargang), deze keer met rivieren als thema, schreef Bert Bevers op verzoek van de redactie het gedicht Berkel. Terneuzen, november 2017.

Bert Bevers’ drieluik Manuaal voor twijfelaars verscheen bij Digther. Diksmuide, oktober 2017.
http://digther.blogspot.be/search/label/Manuaal%20voor%20twijfelaars
Op verzoek van samensteller Paul Spapens schreef Bert Bevers voor de bloemlezing Moergestels gedicht, dichtbij Moergestel – Poëtische kijk op een Brabants dorp (waaraan verder onder meer ook Frans August Brocatus, Maarten van den Elzen, Marijke van Hooff, Kees van Meel, JACE van de Ven en Rob van Uden meewerkten) het gedicht Benedicta tu. Stichting WieKentKunst, Moergestel, oktober 2017.
Op verzoek van de redactie van Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift schreef Bert Bevers voor de special Reis in dromenland het gedicht Eeuwenhout. Antwerpen, oktober 2017.


Regelmatig schrijft Bert Bevers een gedicht bij het spelen met de ondertiteling van films. Die verschenen in onder meer Ballustrada, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift en Versindaba. Ze zijn verzameld op de blog Afzonderingen. Antwerpen, september 2017.

Bert Bevers’ gedicht Overvloed verscheen in tien talen (Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Roemeens, Gotisch, Indonesisch en Afrikaans) in een e-book bij Fantom E-Books. Art Brut Digital Editions, Tilburg. Augustus 2017.
Het op verzoek van het Oost Nederlands Kamerkoor door Bert Bevers geschreven Kruisiging in schermopdeling verscheen samen met de andere Kruiswoorden in nummer 2 van jaargang 15 van het tijdschrift voor Gelderse dichtkunst Poëziepuntgl. Oosterbeek, juni 2017.
Voor In de kring van menselijke warmte, de door Peter de Rijk samengestelde Hommage aan Rogi Wieg (1962-2015) schreef Bert Bevers Selfie van Rogi Wieg. Het boek werd op donderdag 1 juni in Rotterdam ten doop gehouden tijdens Poetry International. Onder de andere dichters die meewerkten: Mark Boog, Chrétien Breukers, Frans Budé, Emma Crebolder, Ellen Deckwitz, Albert Hagenaars, Jan Lauwereyns, Delphine Lecompte, Sylvie Marie, Thomas Möhlmannn, Roger Nupie, Ester Naomi Perquin, David Troch, Peter De Voecht en Menno Wigman. Het boek verscheen bij uitgeverij In de Knipscheer in Haarlem, juni 2017.