Bert Bevers publiceerde in onder meer Ballustrada, Bzzlletin, Deus ex Machina, Dietsche Warande & Belfort, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, Hollands Maandblad, Poëziekrant en De Tweede Ronde. Gedichten van zijn hand werden op poëziekalenders opgenomen door Chrétien Breukers en Gerrit Komrij.
Dit is een overzicht van de belangrijkste publicaties van Bert Bevers sedert 2005 in bloemlezingen, bundels en tijdschriften.
Behalve op papier publiceert Bert Bevers ook regelmatig op het internet. Hij werkt regelmatig mee aan e-zines als Fleurs du mal en Versindaba, alsmede aan onder meer Barbarus, De Contrabas, De Brakke Hond, Digther, Krakatau, ooteoote en TZUM. Een paar links ter illustratie:
Voor informatie over publicaties vóór 2007 zie:
http://www.bertbevers.com/verspreide%20publicaties/vp.htm
en de website www.bertbevers.com

Op het immer interessante culturele webmagazine Fleurs du mal zag Vloed het licht, een gedicht dat Bert Bevers schreef bij een foto van Joep Eijkens. Tilburg, 13 juni 2020.


Een aantal nieuwe Bedekte termen zag het licht in het jongste nummer van Het Ruisend Gewas. Tongeren, juni 2020.
Propaganda voor Bert Bevers’ poëzie op de webstek van de Enghuizer Dialogen, inclusief een lezing van zijn gedicht Ook toen al, in oud land door P.B. Kempe. Hummelo, 26 mei 2020.
https://www.kunstwandelroutehummelo.nl/poeumlzie/2020-oud-en-nieuw-bert-bevers

Van Fleurs du mal maakt voortaan ook Bert Bevers’ gedicht Uit het dagboek van een prinses deel uit. Tilburg, 21 april 2020.


Op het onvolprezen webmagazine Tzum werd het gedicht De vreemdmaking opgenomen. Groningen, 19 april 2020:


Op Fleurs du mal verscheen Geheim, een coproductie van Bert Bevers (gedicht) en Joep Eijkens (foto). Tilburg, 9 april 2020.De Enghuizer Dialogen en de Kunstwandelroute Hummelo gaan omwille van het coronavirus dit jaar niet door. Het ganse project is naar volgend jaar overgeheveld als we Deo volente van de plaag verlost zijn. Het gedicht dat Bert Bevers bijdroeg staat wel al online. Hummelo, 8 april 2020.


Steeds op zoek is de bijdrage van Bert Bevers aan de bloemlezing Vertalersweelde –Verlaine in de handen van Baardman, Mulder en De Jong. Daarin reflecties van achtenvijftig dichters op hun vertalingen van werk van Paul Verlaine. Het boek bevat behalve van Bert Bevers gedichten van onder anderen Astrid Arns, Frans August Brocatus, Piet Gerbrandy, Edward Hoornaert, Onno Kosters, Dirk Kroon, Erik Lindner, Kees van Meel, Coen Peppelenbos, Wim van Til en Michaël Vandebril. Uitgeverij Spleen, Amsterdam, maart 2020.

In een interview dat Tim Heddebauw van Uit in Oostende – De stad aan zee met Philippe Cailliau had naar aanleiding van het verschijnen van diens bundel Omtrek van water stelt Philippe, gevraagd naar zijn favoriete dichters: ‘Bert Bevers heeft een heel persoonlijke syntaxis, die ik schitterend vind. Als je Bevers leest, heb je vaak de indruk dat je op het verkeerde been wordt gezet, dat er niet staat wat je verwacht. [….] Bevers beheerst de prosodie en de syntaxis om een magische poëtische toon te creëren.”
Op Fleurs du mal verscheen gedicht Belofte. Tilburg, 2 maart 2020.
https://fleursdumal.nl/mag/bert-bevers-belofte-gedich

Liefst onderbroken is de bijdrage van Bert Bevers aan de bloemlezing Vertalersweelde –Horatius in de handen van Piet Gerbrandy. Daarin reflecties van tweeënvijftig dichters op Gerbrandy’s vertaling van Horatius Oden 4.1. Het boek bevat behalve van Bert Bevers gedichten van onder anderen Astrid Arns, Dirk Kroon, Kees van Meel, Michaël Vandebril, Nanne Nauta en Wim van Til. Redactie: Mereie de Jong en Kees Godefrooij. Uitgeverij Spleen, Amsterdam, februari 2020.

In BN/DeStem aandacht voor gedichten in de openbare ruimte in Bergen op Zoom, waaronder ook Bert Bevers’  Bergen op Zoom:
https://indebuurt.nl/bergenopzoom/genieten-van/gedichten-op-gevels-in-bergen-op-zoom~99568/

Op Fleurs du mal verscheen Haventijding, een gedicht waarbij Joep Eijkens een foto maakte. Tilburg, 18 januari 2020.

ooteoote brengt Willekeur, een nieuw gedicht uit de reeks in wording Bedekte termen. Extra leuk: de redactie vroeg er een monotype bij ter illustratie. Rotterdam, 14 januari 2020.

Hans Kleiss publiceerde het gedicht Het heuveltje van Gilliams op zijn welgevulde website Maurice Gilliams. Antwerpen, 7 januari 2020.


In Zuid-Afrika verschenen op Versindaba vier nieuwe gedichten uit de reeks in wording Bedekte termen, namelijk Terugblik, Permanentie, Scheepsrecht en In het hinterland. Stellenbosch, donderdag 2 januari 2020.
Fabian weent, geschreven na de winst van Jesse Vandebulcke in het Belgisch Kampioenschap wielrennen op de weg 2019 voor dames, werd door hoofdredacteur Miel Vanstreels geplaatst op De Wielergedichten. Maastricht, 2 januari 2020.
https://wielergedichten.blogspot.com/2020/01/fabian-weent.html

Enkele van de gedichten uit de nieuwe reeks Bedekte termen werden opgenomen in nummer 1 van de 15de jaargang van het literair tijdschrift Het Ruisend Gewas. Tongeren, januari 2020.

Op de schans Fort De Roovere prijkte lang een gedicht van Bert Bevers op drie bankjes (Van de berg glijdt het zicht / wars van gekonkel voldragen verte / hier, de stad in de rug en het hart). Het is ondertussen niet alleen verhuisd naar een andere plaats op Fort De Roovere, voor de zogenaamde Mozesbrug, maar ook op een kersverse bank geplaatst. Halsteren, december 2019. (foto’s Peter Bevers)

Op de voorpagina van de zaterdag- en zondagbijlage van dagblad BN/De Stem, een portret dat René Schotanus maakte. Breda, zaterdag 21 december 2019.

Op de vernieuwde website van Het Stille Pand staat Ochtendlicht, de variatie die Roger Nupie schreef voor het liber amicorum dat Bert Bevers ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag werd aangeboden, naast het ‘voorbeeld’ Schemerlamp:


Jef van Kempen plaatste Kolonie op Fleurs du mal. Het gedicht werd geschreven bij een foto van Joep Eijkens. Tilburg, 10 december 2019.

In Waar mijn wortels vleugels werden (een bundel gedichten rond Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen – waarin voorts werk van onder anderen Kees van Meel, Jasper Mikkers en JACE van de Ven) verscheen Uiteenvallende geheugens. Uitgeverij Van Kemenade, Breda. November 2019.

Voor nummer 4/5 van de 33ste jaargang van het literaire tijdschrift Ballustrada stelde Bert Bevers de 25ste aflevering van portfolio Laaglandse Poëzie samen, deze keer met gedichten over De Limburgen. Eerder maakte hij voor Ballustrada bloemlezingen met poëzie uit de provincies Antwerpen, Noord-Brabant en West-Vlaanderen. In De Limburgen werk van Chrétien Breukers, Will van Broekhoven, Frans Budé, Philippe Cailliau, Marleen de Crée, Daan Doesborgh, Hubert Van Eygen, Christina Guirlande, Albert Hagenaars, Joris Iven, Erick Kila, Hans Mellendijk, Daam Noppe, Ton van Reen, Herman Rohaert, Koen Snyers, Bart Stouten, Wim van Til, Ans Vanheeldrang en Miel Vanstreels. Terneuzen, november 2019.

Het gedicht Cour (geschreven bij het schilderij Interieur van het gerechtshof van Strandgade uit 1899 van Vilhelm Hammershoi) verscheen op Fleurs du mal. Tilburg, 11 november 2019. https://fleursdumal.nl/mag/bert-bevers-cour-gedicht

Op De schaal van Digther verschenen vier van de Bedekte termen (Passim, Haardstede, Waarachtig en Kleine uren). Wingene, 5 november 2019.

Grondbegrip in Woudrichem verscheen in Dichter op het zand – Poëzie rond zandpaden in Brabant, samengesteld door Pien Storms van Leeuwen. Dat boek bevat behalve van Bert Bevers nieuwe gedichten van onder meer Frans August Brocatus, Albert Hagenaars, Marijke van Hooff, Kees van Meel, Jasper Mikkers, Wim van Til, JACE van de Ven en Victor Vroomkoning. Uitgeverij Trajart, Chaam, oktober 2019.

Op Fleurs du mal plaatste hoofdredacteur Jef van Kempen Protestgedicht, 1968. Tilburg, 19 oktober 2019. https://fleursdumal.nl/mag/bert-bevers-protestgedicht-1968

Op het cultureel webtijdschrift Barbarus van hoofdredacteur Olivier Rieter verschenen vijf nieuwe gedichten: Woensdagmorgen, Neergehaald décor, Kassia’s tropen, Klein scenario en Geen vreemde meer. Die maken onderdeel uit van de reeks-in-wording Bedekte termen. Tilburg, 17 oktober 2019.

Aan de Afzonderingen werd Aanwijzingen toegevoegd, geschreven bij het spelen met de ondertitels van Crimson Peak van Guillermo del Toro. Oktober 2019.

Vier gedichten uit de nieuwe reeks Bedekte termen verschenen in het derde nummer van de vijftiende jaargang van het literair tijdschrift Tondelvonk. Ukkel, september 2019.

Op Versindaba verschenen Sluitertijd zeer kort, Niemand verdwaalt graag, Vogeltjes en Niet bang. Het zijn de eerste gedichten uit de nieuwe verzameling Bedekte termen die worden gepubliceerd. Stellenbosch, 7 augustus 2019.


Meesterrecensent Albert Hagenaars besteedt in De Verborgen Hoek uitgebreid aandacht aan Nederzettingen, en de verhouding daarvan tot eerder werk. Bergen op Zoom, juni 2019.

Op Suara suara dari utara – Puisi Belanda di Bahasa Indonesia / Nederlandstalige poëzie in het Indonesisch verscheen Penyair berpikir. Dat is de Indonesische vertaling, van Siti Wahyuningsih en Albert Hagenaars, van het vers De dichter peinst. Dempet, juni 2019.

In nummer 40 van De Vallei, het digitale literaire magazine van François Vermeulen, staan Bert Bevers’ Notities uit een lange droom. Die droeg hij bij op verzoek van samensteller Philippe Cailliau die ook Jana Arns, Alain Delmotte, René Hooyberghs, Frank Pollet, Paul Rigolle, Marc Van Tongele en Herlinda Vekemans inviteerde. Antwerpen, juni 2019.

In nummer 2-3 van de 33ste jaargang van het Zeeuwse literaire tijdschrift Ballustrada verscheen Gouy, een gedicht dat Bert Bevers schreef na een bezoek aan de bron van de Schelde. Terneuzen, mei 2019.

In de catalogus Een landgoed vol kunst die uitkwam ter begeleiding van de Enghuizer Dialogen 2019 verschenen van Bert Bevers een kwatrijn als onderdeel van de Poëziecarrousel alsmede het vers Nimmer schor is de maan. Het Web, Doetinchem, mei 2019.

Aan Fleurs du mal werd Selfie – van Gerrit Achterberg toegevoegd. Uit Met een godverlaten knars, de recensie van Peter J.R. Vermaat over Je tikt er tegen en het zingt in Poëziepuntgl: “Bert Bevers maakt in zijn gedicht Selfie gebruik van een andere kwaliteit van Achterbergs gedichten, namelijk de viervoetige jambe die regel voor regel ook als een soort spreuk, of zo je wilt bezwering, te gebruiken is. Bevers maakt van acht regels uit acht Achterberg-gedichten (deze getal-woordsymboliek had de dichter doen glimlachen) een geheel nieuw gedicht.” Tilburg, 25 april 2019.


Op het Landgoed Enghuizen is Een cadavre exquis te vinden, de poëziecarrousel die kunstenaar Jan Opdam maakte met gedichten van het collectief De Omsmeders. De laatste regel van ieder kwatrijn werd de eerste van het volgende en zo verder. Met bijdragen van onder meer Margót Veldhuizen, Bert Bevers, Ankh Gussinklo, Bert Scheuter, Hans Mellendijk en Wim van Til. Hummelo, april 2019.

In Brabant Cultureel twee gedichten over wijlen Pina Bausch: dans vir jou teregstelling van Carina van der Walt en Wuppertaler vademecum van Bert Bevers. ’s-Hertogenbosch, 14 april 2019.

Het literair magazine Fleurs du mal bracht als eerbetoon aan de op 25 maart 2019 overleden componist, tekstschrijver en zanger Scott Walker de cyclus Tilt die Bert Bevers bij Walkers gelijknamige album schreef. Tilburg, maart 2019.


Het vierluik logen, geschreven bij het spelen met de ondertitels van Tom Tykwers Cloud Atlas, werd toegevoegd aan Afzonderingen. Antwerpen, maart 2019.

Versindaba publiceerde de gedichten Doorlopende beweging en Terugwerkende kracht. Stellenbosch, februari 2019.
&


De schaal van Digther bracht Al het grommen ging rookwaarts, aantekeningen die Paul Rigolle maakte: ‘In Nederzettingen zet Bert Bevers een wereld neer die tezelfdertijd bevreemdend en toch vertrouwd aan doet. Nederzettingen is niet bepaald zijn meest toegankelijke bundel en verdient meerdere lezingen maar ook hier is en blijft Bert Bevers zijn eigenste zelf. Een dichter met een eigen stem die in een beslist en particulier taalarsenaal bundel na bundel aan zijn eigen talige wereld werkt. Elke bundel van Bert Bevers is een op zijn taalmaat geplooide constructie, een bouwwerk dat opgetrokken wordt. Elk gedicht een afbakening van de fysieke én mentale ruimte. Als een nederzetting in de taal.’ Klik voor de volledige recensie:


Brabant Cultureel ruimt plaats in voor een mooie bespreking van Nederzettingen door JACE van den Ven. Tilburg, 22 januari 2019.

Peter J.R. Vermaat schreef in een ander tijdschrift, Poëziepunt Gelderland, al eens over poëzie van Bert Bevers:


Peter J.R. Vermaat bespreekt Nederzettingen in Meander Magazine. Met name over de titelreeks is hij te spreken. Nadat hij het slotvers daarvan heeft geciteerd klinkt het: ‘Met wat dan begint, is het voorafgaande meteen afgelopen. We weten hoe het gegaan is, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd schreeuwt zo’n abrupt einde om een vervolg, om een duiding in taal. De dichter laat de lezer achter met honger naar meer. Dat mag een prestatie heten qua compositie. [….] Ook de taal heeft een kwaliteit: die van klank. Veelvuldig terugkerende klinkers en medeklinkers maken de verzen krachtig in de mond.’ Zutphen, 18 januari 2019.


Onder auspiciën van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen ter gelegenheid van Gedichtendag in literair café Den Hopsack aan de Grote Pieter Potstraat 24 in Antwerpen Hopsakee in Den Hopsack – Negen genegen Dichters met Fatena Al Ghorra, Ruth Lasters, Anne Meerbergen, Leen Pil, Bert Bevers, Frans August Brocatus, Frank Decerf en René Hooyberghs, en voorstelling van Verhalen van de zandloper van de op 10 januari op 80-jarige leeftijd overleden dichter Guy Commerman. Die bundel, die Guy zelf nog in handen heeft gehad, verscheen postuum bij Uitgeverij Kleinood & Grootzeer. Muzikale omlijsting: pianist Mark Clement, presentatie: Roger Nupie. Donderdag 31 januari 2019.