Dit is een overzicht van de belangrijkste publicaties van Bert Bevers sedert 2005 in bloemlezingen, bundels en tijdschriften.
Behalve op papier publiceert Bert Bevers ook regelmatig op het internet. Hij werkt regelmatig mee aan e-zines als Fleurs du mal en Versindaba, alsmede aan onder meer De Contrabas, De Brakke Hond, Krakatau en TZUM. Een paar links ter illustratie:
Voor informatie over publicaties vóór 2007 zie:
http://www.bertbevers.com/verspreide%20publicaties/vp.htm
en de website www.bertbevers.com

Versindaba publiceerde de gedichten Doorlopende beweging en Terugwerkende kracht. Stellenbosch, februari 2019.
&


De schaal van Digther bracht Al het grommen ging rookwaarts, aantekeningen die Paul Rigolle maakte: ‘In Nederzettingen zet Bert Bevers een wereld neer die tezelfdertijd bevreemdend en toch vertrouwd aan doet. Nederzettingen is niet bepaald zijn meest toegankelijke bundel en verdient meerdere lezingen maar ook hier is en blijft Bert Bevers zijn eigenste zelf. Een dichter met een eigen stem die in een beslist en particulier taalarsenaal bundel na bundel aan zijn eigen talige wereld werkt. Elke bundel van Bert Bevers is een op zijn taalmaat geplooide constructie, een bouwwerk dat opgetrokken wordt. Elk gedicht een afbakening van de fysieke én mentale ruimte. Als een nederzetting in de taal.’ Klik voor de volledige recensie:


Brabant Cultureel ruimt plaats in voor een mooie bespreking van Nederzettingen door JACE van den Ven. Tilburg, 22 januari 2019.

Peter J.R. Vermaat schreef in een ander tijdschrift, Poëziepunt Gelderland, al eens over poëzie van Bert Bevers:


Peter J.R. Vermaat bespreekt Nederzettingen in Meander Magazine. Met name over de titelreeks is hij te spreken. Nadat hij het slotvers daarvan heeft geciteerd klinkt het: ‘Met wat dan begint, is het voorafgaande meteen afgelopen. We weten hoe het gegaan is, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd schreeuwt zo’n abrupt einde om een vervolg, om een duiding in taal. De dichter laat de lezer achter met honger naar meer. Dat mag een prestatie heten qua compositie. [….] Ook de taal heeft een kwaliteit: die van klank. Veelvuldig terugkerende klinkers en medeklinkers maken de verzen krachtig in de mond.’ Zutphen, 18 januari 2019.


Onder auspiciën van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen ter gelegenheid van Gedichtendag in literair café Den Hopsack aan de Grote Pieter Potstraat 24 in Antwerpen Hopsakee in Den Hopsack – Negen genegen Dichters met Fatena Al Ghorra, Ruth Lasters, Anne Meerbergen, Leen Pil, Bert Bevers, Frans August Brocatus, Frank Decerf en René Hooyberghs, en voorstelling van Verhalen van de zandloper van de op 10 januari op 80-jarige leeftijd overleden dichter Guy Commerman. Die bundel, die Guy zelf nog in handen heeft gehad, verscheen postuum bij Uitgeverij Kleinood & Grootzeer. Muzikale omlijsting: pianist Mark Clement, presentatie: Roger Nupie. Donderdag 31 januari 2019.

Op de website voor kunst en literatuur Fleurs du mal verscheen het gedicht Boodschapper. Tilburg, 1 januari 2019:

Een mooie bespreking van Nederzettingen door Richard Foqué verscheen in De Boekhouding, de recensierubriek van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen. Antwerpen, december 2018:

Ook in Bergen op Zoom aandacht voor Nederzettingen, op de website BoZ in Beeld meer bepaald:

In nummer 75 van het VAT (het Vrijzinnig Antwerps Tijdschrift) verscheen onder de hoofding Door de grens van de tijd van de hand van Erick Kila reeds een fijn artikel over mijn nieuwe bundel Nederzettingen. Antwerpen, november 2018. Zie de bladzijden 16 en 17:Na In de buurt van de wereld, Uit de herinneringen van een souffleur en Arrondissementen is Nederzettingen Bert Bevers’ vierde bundel bij Uitgeverij Kleinood & Grootzeer. Bergen op Zoom, november 2018.


Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag verscheen van Richard Foqué Alleen maar later, een ruime keuze uit zijn oeuvre. Bert Bevers tekende voor de samenstelling daarvan. Het boek, nummer 18 in de Parnassusreeks van Uitgeverij P, kreeg een inleiding van Antoon Van den Braembussche en een nawoord van Pierre-Jean Brassac. Leuven, 20 oktober 2018.

Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Victor Vroomkoning vroeg Wim van Til, directeur van het Poëziecentrum Nederland, een aantal collega-dichters van de jubilaris om een poëtische bijdrage voor Vloedlijn 80, een Liber amicorum. Daarvoor schreef Bert Bevers Selfie, VXXX. Uitgeverij Vliedorp, Houwerzijl, 6 oktober 2018.

De redactie van het literaire magazine voor Nederlandstalige poëzie Meander vroeg Bert Bevers om een bijdrage. Zutphen, zaterdag 29 september 2018.

De Dagboeknotities van een eerstgeborene beleefden hun première op Versindaba. Stellenbosch, woensdag 15 augustus 2018.

In het tweede nummer van het literaire magazine G., de opvolger van Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, verscheen van Bert Bevers het gedicht Mijn broertje vliegt. Dat schreef hij op verzoek van gastredacteuren Jacoline Vlaander en Peter Vullers die voor deze uitgave het portfolio Golflengte van het geheugen samenstelden.

Mijn broertje vliegt ontstond bij het hierbij afgebeelde schilderij van Peter Bevers. Antwerpen, augustus 2018.

In het kader van het 350-jarig bestaan van de Achterhoek plaatste Hans Mellendijk op zijn blog Bert Bevers’ Achterhoek dat geschreven werd bij dit wonderschone gewest. Varsseveld, 9 juli 2018.

Hrothiland Bairhteins, Tom De Herdt en J.G. Quak vertaalden Bert Bevers’ gedicht Overvloed naar het Gotisch. Dat een verdwenen taal nog klinken kan bewijst deze opname van Ufarassus door Eric Kingsepp: https://youtu.be/J9_lV1b2quA

In nummer 2 van de 25ste jaargang van het Vlaams-Nederlandse literair-cultureel tijdschrift Schoon Schip verscheen een vraaggesprek dat Hannie Rouweler had met Bert Bevers. Assen, juni 2018.Geen wetten en regels meer schreef Bert Bevers bij de film Donny Darko van Richard Kelly. Verschenen op Digther. Diksmuide, zondag 3 juni 2018.

Spelend met de ondertiteling van Lore van Cate Shortland ontstond Windmolentjes bij oma dat op Digther het licht zag. Diksmuide, zaterdag 2 juni 2018.


Voor de 23ste aflevering van Laaglandse Poëzie, door Job Degenaar rond het themaDe stad samengesteld voor nummer 32-1/2 van het literaire tijdschriftBallustrada, schreef Bert Bevers – over Verona – Impromptu aan de Adige. Andere dichters in deze aflevering: Jana Beranová, Dien L. de Boer, Cees van Ede, J.H. van Geemert, Ruben van Gogh, Albert Hagenaars, Hester Knibbe, Dirk Kroon, Pieter A. Kuyk, Liesbeth Lagemaat, Gerry van der Linden, Willem Jan Otten, Alexis de Roode en L.F. Rosen. Voor Laaglandse Poëzie stelde Bert Bevers zelf al afleveringen samen met werk van dichters uit de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en Noord-Brabant. Terneuzen, mei 2018.In de door Kees Godefrooij samengestelde bloemlezing Als ik jou eenmaal verlies/Einmal wenn ich dich verlier, met door Rainer Maria Rilke geïnspireerde poëzie, verscheen van Bert Bevers Aan het klavier, dat voor deze uitgave ook naar het Duits werd vertaald door Janet Blanken. Uitgave Stichting Spleen, Amsterdam, april 2018.

Voor de Enghuizer Dialogen 2018 en de Kunstroute op het Achterhoekse landgoed schreef Bert Bevers de gedichten Teloorgang en Zachtjes in mistige schemer. Beide verschenen in de catalogus die bij deze gelegenheid het licht zag. Het Web, Doetinchem, maart 2018.

Op Fleurs du mal – Magazine for art and literature verscheen van Bert Bevers, het eerder (in 2001) bij De Vrije Domburger gepubliceerde, gedicht Domburg. Tilburg, 12 maart 2018.

Regelmatig schrijft Bert Bevers gedichten bij het spelen met ondertitels, zoals met die van Twin Peaks – The Return van David Lynch. Het resultaat, Huiswaarts, werd welkom geheten door de redactie van Versindaba. Stellenbosch, 9 februari 2018.


Voor de bloemlezing OverBuren – Poëzie tussen de grenspalen 269 en 369verzamelde Bert Bevers gedichten over alle dorpen, gehuchten, nederzettingen en stadjes op de grens tussen West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen. Met bijdragen van onder meer Will van Broekhoven, Hendrik Carette, Patrick Cornillie, Christina Guirlande, Albert Hagenaars, Frederik Lucien De Laere, Daam Noppe, Willem Persoon, Frank Pollet, Rico Van De Janckenberg en Maria Vandemelanen. HVT, Terneuzen, december 2017.
&
&


Ter gelegenheid van de jaarwisseling 2017/2018 maakten Ron Scherpenisse (tekeningen en ontwerp) en Bert Bevers (gedicht) voor Bob Bakker Makelaardij het boekje Ergens langer. Bergen op Zoom, december 2017.
Op het internetmagazine Fleurs du mal verscheen van Bert Bevers het gedicht Lammersneeuw. Tilburg, 29 november 2017: http://fleursdumal.nl/mag/bert-bevers-lammersneeuw
Voor de afdeling Laaglandse Poëzie van het literaire tijdschrift Ballustrada (nummer 3/4 van de 31ste jaargang), deze keer met rivieren als thema, schreef Bert Bevers op verzoek van de redactie het gedicht Berkel. Terneuzen, november 2017.

Bert Bevers’ drieluik Manuaal voor twijfelaars verscheen bij Digther. Diksmuide, oktober 2017.
http://digther.blogspot.be/search/label/Manuaal%20voor%20twijfelaars
Op verzoek van samensteller Paul Spapens schreef Bert Bevers voor de bloemlezing Moergestels gedicht, dichtbij Moergestel – Poëtische kijk op een Brabants dorp (waaraan verder onder meer ook Frans August Brocatus, Maarten van den Elzen, Marijke van Hooff, Kees van Meel, JACE van de Ven en Rob van Uden meewerkten) het gedicht Benedicta tu. Stichting WieKentKunst, Moergestel, oktober 2017.
Op verzoek van de redactie van Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift schreef Bert Bevers voor de special Reis in dromenland het gedicht Eeuwenhout. Antwerpen, oktober 2017.


Regelmatig schrijft Bert Bevers een gedicht bij het spelen met de ondertiteling van films. Die verschenen in onder meer Ballustrada, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift en Versindaba. Ze zijn verzameld op de blog Afzonderingen. Antwerpen, september 2017.

Bert Bevers’ gedicht Overvloed verscheen in tien talen (Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Roemeens, Gotisch, Indonesisch en Afrikaans) in een e-book bij Fantom E-Books. Art Brut Digital Editions, Tilburg. Augustus 2017.
Het op verzoek van het Oost Nederlands Kamerkoor door Bert Bevers geschreven Kruisiging in schermopdeling verscheen samen met de andere Kruiswoorden in nummer 2 van jaargang 15 van het tijdschrift voor Gelderse dichtkunst Poëziepuntgl. Oosterbeek, juni 2017.
Voor In de kring van menselijke warmte, de door Peter de Rijk samengestelde Hommage aan Rogi Wieg (1962-2015) schreef Bert Bevers Selfie van Rogi Wieg. Het boek werd op donderdag 1 juni in Rotterdam ten doop gehouden tijdens Poetry International. Onder de andere dichters die meewerkten: Mark Boog, Chrétien Breukers, Frans Budé, Emma Crebolder, Ellen Deckwitz, Albert Hagenaars, Jan Lauwereyns, Delphine Lecompte, Sylvie Marie, Thomas Möhlmannn, Roger Nupie, Ester Naomi Perquin, David Troch, Peter De Voecht en Menno Wigman. Het boek verscheen bij uitgeverij In de Knipscheer in Haarlem, juni 2017.
Op verzoek van het Oost Nederlands Kamerkoor, dat zondag 9 april onder leiding van Rob Vermeulen in de Catharinakerk in Doetinchem het concert Die Sieben letzten Worte van Joseph Haydn uitvoerde, schreef dichtersgroep De Omsmeders de reeks Kruiswoorden. Bert Bevers droeg daaraan Kruisiging in schermopdeling bij. De gedichten werden tijdens het concert ten gehore gebracht, en verschenen in het programmaboek en op de blog Dichtersbankjes:


Voor de nieuwste editie van de Kunstwandelroute op het Landgoed Enghuizen in Hummelo schreef Bert Bevers Binnen de schaal reeds vermetele beelden…. en Niet meer voor zichzelf. De gedichten verschenen in de begeleidende catalogus. Het Web, Doetinchem, april 2017.
Op verzoek van Carina van der Walt schreef Bert Bevers een gedicht bij Pina Bausch. Wuppertaler vademecum verscheen in Guillotine, een ‘hyp literair blad’, in Zuid-Afrika. Stellenbosch, januari 2017.
https://guillotine.blog/2017/02/01/carina-van-der-walt-literaire-salon-int-wevershuisje-2013-2015/
Ook dit jaar mochten Ron Scherpenisse en Bert Bevers weer aan de slag voor een eindejaarsuitgave van Bob Bakker Makelaardij. Dat werd (Ron tekende en deed de vormgeving, Bert schreef het gedicht) Naast bedoomde ruiten. Bergen op Zoom, december 2016.


Op speciaal verzoek van de redactie van het Zeeuwse literaire tijdschrift Ballustrada schreef Bert Bevers voor nummer ¾ van de 30ste jaargang een gedicht in het kader van het thema De storende factor: Alles uit elk jaar. Middelburg, november 2016.
Over ooit verscheen voor het eerst op Fleurs du mal, de website van Jef van Kempen. Tilburg, 25 oktober 2016.
Het lot van de knecht en De weg naar Rapallo verschenen in de door Miel Vanstreels samengestelde bundel Giro di poesia (Haute Folie, Maastricht, juni 2016).


Op vrijdag 22 april 2016 werd in Bergen op Zoom Ode aan de stedenbouwkundige onthuld, het gedicht dat Bert Bevers in opdracht van het comité Stenen Strofen mocht schrijven ter ere van de helaas veel te vroeg overleden Bergse stedenbouwkundige Frans de Looij (1954-2014). Het is, in een fraai ontwerp van Marc Meeuwissen, aangebracht in het straatje dat van Mineurplein naar Steenbergsestraat voert en voortaan officieel de De Looijpoort heet. Zie:
http://www.bozinbeeld.nl/3601-gedicht-van-bert-bevers-opgedragen-aan-frans-de-looij
Op verzoek van Christina Guirlande schreef Bert Bevers voor het literair magazine De Vallei het gedicht Een sterke vrouw bij deze tekening van Patrik Rogiers. Antwerpen, april 2016.
http://static.skynetblogs.be/media/169074/3476654678.pdf
 
H2O is het thema van nummer 130 van de 34ste jaargang van Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift. Van Bert Bevers verscheen daarin Tweespraak aan rivier, waarbij grafica Dorothea De Jonckheere onderstaande prent maakte. Antwerpen, 24 maart 2016.