De veer van César. Een film van Minske van Wijk en Oscar Spierenburg. Met onder meer Pjeroo Roobjee, Jan Decleir en Robbe De Hert. Een aantal dichters (waaronder Bert Bevers, Peter Holvoet-Hanssen, Guido Lauwaert en Frank De Vos) figureert. Picoux Producties, Antwerpen, 2011.