Gerrit Komrij analyseert (onder meer) Bert Bevers’ gedicht Cantilene in Tussen hemel en aarde – Vignetten, voetnoten en verzuchtingen over poëzie, Uitgeverij Van Gennep, Amsterdam, 2013.