In nummer 2 van de 25ste jaargang van het Vlaams-Nederlandse literair-cultureel tijdschrift Schoon Schip verscheen een vraaggesprek dat Hannie Rouweler had met Bert Bevers. Assen, juni 2018.