Afschrift en Dode dingen zijn langzaam in Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, 31ste jaargang, nummer 119, Antwerpen, juni 2013.